ŻYWOTNE ZAINTERESOWANIE

Przede wszystkim wynika ona stąd, że media najszybciej reagują na zmiany w świecie życia odbiorców zagrażające hegemonii, a także lepiej niż wszystkie pozostałe instytucje ideologicznego aparatu państwa wyczuwają potrzebę i granicę ideologicznego kompromisu nie­zbędnego do utrzymania hegemonii. Z jednej bowiem strony są one ży­wotnie zainteresowane w utrzymaniu struktury dominacji (systemu), gdyż ich właściciele i dysponenci, jak również znaczna część twórców, należą do klasy posiadającej bądź do niej aspirują. Z drugiej zaś strony w oferowanych przekazach muszą uwzględniać interesy i ideologie klas podporządkowanych, gdyż inaczej przekazy te stracą popularność, me­dia – wiarygodność, a ich właściciele – źródło dochodów (i instrument władzy).

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)