ZROBIONA SZTUKA

Nie wypływa to z jakiejś szczególnej predylek- cji twórców filmów animowanych do muzyki, lecz ze specyfiki procesu powstawania tego rodzaju filmów. Filmy animowane lepiej łączą się z muzyką od tych wszystkich, dla których, naj­ogólniej rzecz biorąc, materiał stanowi rzeczywistość.’.Wskazy­wałam już niejednokrotnie na konflikt wynikający z niemożli­wości idealnego zespolenia współczynnika całkowicie umowne­go, jakim jest muzyka w filmie, z „naturalnością” sfery wi­zualnej.  Muzyka jest sztuką całkowicie „zrobioną”, niezależną od ża­dnych wzorów istniejących w otaczającym nas świecie, który stanowi materiał dla filmu.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)