ZAŁOŻENIA MODELU

Dotyczy to zwłaszcza dwóch fun­damentalnych założeń modelu. Po pierwsze: przekonania, że indywidualizm i atomizacja sprzyjają swobodnemu kształtowaniu się stosunków politycz­nych i gospodarczych, opartych na równowadze siły między instytucjami systemu i światem życia członków społeczeństwa. Po drugie: przekonania, że jednostki kierują się rozumem i dokonują racjonalnych wyborów, zarów­no jako obywatele, jak i konsumenci.Pierwsze założenie jest teoretycznie słuszne: atomizacja prowadzi do decentralizacji układu społecznego i względnej równowagi sił układ ten two­rzących. Rzecz w tym, że taka równowaga w praktyce nigdy nie powstała. A ściślej: proces industrializacji i urbanizacji likwidując tradycyjne struktury społeczno-ekonomiczne i przyczyniając się do atomizacji społeczeństwa, otworzył drogę do narodzin społeczeństwa masowego, czemu jednak towa­rzyszyła postępująca kolonizacja świata życia ludzi przez rozrastające się struktury instytucjonalne nowego systemu.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!