ZAŁOŻENIA DOKTRYNY

Słowem: doktryna demokratycznego uczestnictwa w komunikowaniu masowym prze­ciwstawia scentralizowanemu „komunikowaniu pionowemu”, zakładają­cemu dominację zawodowego nadawcy nad pasywnym odbiorcą, zdecen­tralizowane „komunikowanie poziome”, bazujące na mediach lokalnych i środowiskowych, słabo zinstytucjonalizowanych i mało sprofesjonalizowanych, które angażują odbiorcę do aktywnego i partnerskiego współdziałania [McQuail, 1983], Doktryna demokratycznego uczestnictwa powstała przed masowym upowszechnieniem się komputera i mediów telematycznych, jednak to wła­śnie dzięki tym mediom nabrała realnego kształtu i pod jej auspicjami nastą­piło ożywienie wielu społeczności lokalnych i grup obywatelskich, które za­kładały różnego rodzaju media wspólnotowe.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)