ZALĄŻKI SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Wówczas powstają zalążki sytuacji kryzysowej, stawiającej media – jak wcześniej wspomniano – w obliczu czterech konkurencyjnych dyskursów: oficjalnego, populistycznego, alternatywnego, opozycyjnego. Rozmyślne pominiecie któ­regoś z nich może pogarszać sytuację bądź podważać wiarygodność mediów, równorzędne zaś ich traktowanie zagraża hegemonii klasy posiadającej, a wiec także interesom (właścicieli) mediów. Jedynym wyjściem jest, po­dobnie jak w przypadku popularnych seriali telewizyjnych, selektywna re­prezentacja różnych dyskursów i odpowiednia ich hierarchizacja. Innymi słowy chodzi o to, by w relacjach dziennikarskich był należycie reprezento­wany i eksponowany ten dyskurs, który najlepiej służy utrzymaniu hegemo­nii (nawet za cenę zmiany ekipy rządzącej lub jej polityki), przy czym w różnych sytuacjach czy fazach kryzysu może to być każdy z czterech wy­mienionych typów dyskursu – z chwila włączenia go do informacji staje się on elementem dyskursu dziennikarskiego.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)