ZAGADNIENIA REALIZMU

Rozwiązując zagadnienie realizmu tła, twórcy radzieccy zachowali jednak operetkowy rozdział między współczynnikami akcji (którą w operetce pro­wadzi przede wszystkim słowo) a muzyką. Jednak włączenie elementów ludowych, swoisty sposób oscylacji między realiz­mem a konwencją, różnymi drogami osiągana „narodowość” — zapewniły radzieckim filmom muzycznym odrębny charakter. Zdobyły one publiczność w okresie, gdy klasyczna operetka wiedeńska już nie istniała, a powracające do jej wzorów mu­zyczne filmy niemieckie nie osiągały zadowalającego poziomu artystycznego.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!