ZADANIA MEDIÓW

Do zadań mediów w kra­jach rozwijających się należy w szczególności: pomoc w realizacji celów go­spodarczych, społecznych i politycznych wynikających z przyjętej przez państwo strategii rozwojowej: dążenie do stworzenia kulturalnej i informa­cyjnej autonomii; wspieranie procesu budowy demokracji; lcsytałtnwanip pn_ czucia solidarności i współpracy z innymi krajami rozwijającymi sięlRsalk zacja tych celów nakłada na państwowego wspierania, mediów, ale daje też państwu prawo do ingerowania w ich działalność, nadzorowania pracy dziennikarzy, a nawet cenzurowania przekazów, czyli generalnie: ograniczenia wolności i niezależności mediów [McQuail, 1983].

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)