WYZNACZNIK ORIENTACJI NADAWCY

Przedstawiona typologia nadawców pozwala na uporządkowanie każde­go systemu mediów masowych (choć zdarzają się nadawcy, których trudno jednoznacznie zaklasyfikować do jednego typu) i już to jest pewną korzy­ścią. Na tym jednak jej zalety się nie kończą. Każdy wyróżniony mechanizm regulacji mediów ukierunkowuje w pewien sposób ich działanie, co oznacza, iż każdemu typowi mediów odpowiada charakterystyczne dla niego ukierun­kowanie praktyki komunikacyjnej. Dotyczy ono nie tylko kręgu adresatów przekazu i profilu tematycznego oferty, lecz także całej perspektywy po­znawczej, czyli spojrzenia na rzeczywistość, poglądów i sądów na poruszane tematy, a więc tego, co można nazwać orientacją dyskursywną nadawcy, lub prościej: sposobem widzenia i opisywania świata.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)