WYODRĘBNIENIE UTWORÓW

Ostatecznie. filmy Dulac czy Fischingera też były formą realizacji niekiedy i-muzyki programowej. W tej grupie chodzi mi jednakże o wyodrębnie­nie utworów filmowych przyoblekających muzykę w kształt ciągu obrazów pochodzących z rzeczywistości (pejzaż, archi­tektura itp.), których następstwo wydaje się logiczne. Przykła­dem takiego filmu jest Suita francuska, której tytuł pochodzi od utworu Joliveta stanowiącego podstawę dzieła. Oczywiście utwór ten nie może sugerować żadnego konkretnego programu, zresztą dzieła o tego rodzaju tytułach należą do muzyki abso­lutnej.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!