WŚRÓD INSTYTUCJI

Wśród instytucji można dalej wyróżnić: aparat represyjny (rząd, policja, sądy, itd.) oraz aparat ideologiczny, do których należą: kościół, szkolnictwo, rodzina, wymiar sprawiedliwości, partie polityczne, związki zawodowe, media masowe oraz instytucje kulturalne. Tak więc media masowe są częścią aparatu ideolo­gicznego, podporządkowanego klasie panującej, którego zadaniem jest najszerzej pojęta socjalizacja mas w duchu panującej ideologii. Efektem owych zabiegów socjalizacyjnych ma być wpojenie członkom społeczeń­stwa przekonań, które przełożą się na postawy i zachowania zgodne z nakazami ideologii. A że jest to ideologia klasy panującej, wyrażająca jej interesy (z punktu widzenia interesów klasy robotniczej taka ideologia jest fałszywą świadomością, jest „przedstawieniem” urojonego stosunku jedno­stek do ich realnych warunków życia), przeto zachowania te umacniają pa­nowanie ekonomiczne burżuazji i utrwalają posłuszeństwo robotników wo­bec reguł ustalonego porządku [Althusser, 1983].

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)