WSPIERANIE HEGEMONII

Jak dowodzą badania [np. Connell, 1987], wspieranie hegemonii klasy dominującej przez informacje dziennikarskie nie tylko nie musi prowa­dzić do stronniczości informacji, ale nawet daje się pogodzić z podsta­wowymi kanonami dziennikarstwa, tzn. obiektywizmem i bezstronno­ścią. Wystarczy, że dominujące definicje rzeczywistości zostaną potrakto­wane jako odniesienie dyskursu dziennikarskiego, który zakłada pewien dy­stans do rzeczywistości i obiektywizację relacji. Definicje te lepiej określają sens opisywanych kontrowersji i zdarzeń niż definicje protestujących, gdyż wyrażają punkt widzenia „wybranych przedstawicieli narodu”, którzy kierują się rozsądkiem, odpowiedzialnością i dobrem większości.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!