WPROWADZONE MODYFIKACJE

Pracujący w tych instytu­cjach intelektualiści – artyści, pisarze, naukowcy, dziennikarze, itp. – produ­kują i upowszechniają idee, wiedzę i symboliczne reprezentacje rzeczywisto­ści, które służą utrzymaniu hegemonii. Modyfikacje wprowadzone do teorii hegemonii przez brytyjskie badania kultury popularnej można – w dużym uproszczeniu – sprowadzić do czterech punktów. Po pierwsze: Podziały i sprzeczności klasowe nie są ani jedynymi, ani najważniejszymi podziałami społecznymi. Równie ważne są podziały ze względu na rasę, płeć, narodowość, religię czy nawet miejsce zamieszkania. To sprawia, że stosunki kapitalistyczne są niejako wpisane w stosunki dominacji mężczyzn nad kobietami i cały patriarchalny porządek spo­łeczny.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!