WEDLE MODELU

To zmusza te media do strategicznej lojalności wobec wielkiego biz­nesu i popierania partii chroniących jego interesy. Układ powiązań i zależno­ści między wielkim biznesem, elitami partyjnymi, administracją państwową i potężnymi mediami tworzy skomplikowaną nadbudowę instytucjonalną, kontrolującą całą lub prawie całą sferę publiczną. Wedle modelu liberalnego media mają pomagać w zagospodarowaniu sfery publicznej przez wspomaganie wolnej aktywności społecznej, z której wyłania się społeczeństwo obywatelskie i demokratyczny ład polityczny. W rzeczywistości rola mediów w sferze publicznej jest głęboko ambiwalent­na. Z jednej bowiem strony – przyjmują na siebie rolę strażnika demokracji i swobód obywatelskich, obnażają mechanizmy polityki i motywy polityków oraz pokazują, że opinia publiczna ma na nich wpływ, czyli wciągają odbior­ców w świat polityki.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)