WCZESNY MUSICAL

Charakterystyczne, że’musical, zwłaszcza wczesny, zachował teatralny charakter wielu numerów, a ramy – spek­taklu są wyraźnie zaznaczone; często akcja koncentruje się wokół perypetii związanych z wystawieniem jakiegoś muzycz­nego spektaklu; a w każdym razie toczy się ona zwykle w śro­dowisku artystów rewiowych, cyrkowych, filmowych itp. Przy­kładem najbardziej typowym jest film Wszyscy na scenę. Oś akcji stanowi konflikt autorów dwu różnych koncepcji spek- taklu oraz konflikt „gwiazd”, a wszystko kończy się prezen­tacją kolejnych numerów rewiowych i nieodzownym happy- -endem ‚skłóconej pary. Film odbiegający od tych założeń rozgrywający się w innym środowisku, jak np. Zabawna bu­zia czy Gigi, może opierać się także o konwencję musicalu bądź korzystać z konwencji operetki.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)