WARSTWA ZDARZEŃ

W Appassionacie Bee- thovena temat drugi zostaje wyprowadzony z pierwszego, zas w sonacie h-moll Liszta z tego samego motywu powstają kon­trastowe wyrazowo tematy. Tradycja ta wydaje się szczegól­nie interesująca dla filmu, z jednej strony bowiem sprowadzą materiał muzyczny do jakiejś wspólnej podstawy, a z drugiej służy podkreśleniu wzajemnego, ścisłego związku warstwy dźwiękowej, wydarzeń i wreszcie filozoficznych uogólnień. W Podrywaczach kontrast tematyczny przy równoczesnym związku „materiałowym” myśli muzycznych znajduje swój wy­raz także w warstwie zdarzeń.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!