W PRZYPADKU PRZEKAZÓW ROZRYWKOWYCH

W przypadku przekazów rozrywkowych potrzebne jest głębsze i trwalsze przemodelowa­nie świata przedstawionego. Na przykład reakcją telewizji amerykańskiej na falę protestów rasowych w latach sześćdziesiątych-siedemdziesiątych, skie­rowanych przeciwko dominacji rasy białej, oraz na wzbierającą falę femini­zmu, kwestionującą model patriarchalnej rodziny, była zmiana formuły se­riali kryminalnych, tradycyjnego bastionu męskiej dominacji – pojawiły się seriale, w których kobiety i kolorowi występowali w rolach zarezerwowa­nych przedtem tylko dla białych mężczyzn (np. Aniołki Charliego, Cagney i Lacy, Policjanci z Miami, czy ostatnio Viper, Nowojorscy gliniarze).Podsumowując: Szczególna rola mediów masowych w utrzymaniu ideologicznej i politycznej hegemonii klasy posiadającej wynika nie tylko z ich zasięgu społecznego oraz siły wpływu na świadomość klas podpo­rządkowanych.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!