W PRZEKAZACH MASOWYCH

W przekazach masowych walka ta przybiera postać walki dyskursywnej. Reguły tej walki w warunkach demokracji liberalnej wymagają otwarcia przekazów na różne dyskursy, także te, które wyrażają doświadczenia i punkty widzenia grup podporządkowanych (dotyczy to za­równo informacji, jak i kreacji fabularnych). Jednakże dyskursy te nie są traktowane w sposób równoprawny i równorzędny. W strukturze przeka­zów masowych dyskursy grup podporządkowanych reprezentowane są zwykle w ograniczonym zakresie i wypaczonej postaci, a co najważniej­sze – są tak zhierarchizowane, by dyskurs patriarchalnego kapitalizmu zajmował pozycję dominującą, wyznaczającą preferowany sposób od­czytania przekazu.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)