W DUŻYM UPROSZCZENIU

Można więc – w dużym uproszczeniu – przyjąć, że ideologia patriarchalnego kapitalizmu powstaje i funkcjonuje tak samo, jak ideologia natury w reklamie, a nawet, że w istocie jest jej odmianą, obie zaś służą utrzymaniu tego samego systemu społecznego – tak w sferze konsump­cji, jak też stosunków społecznych i politycznych. O    ile przekazy kultury popularnej utrwalają hegemonię ideologii pa­triarchalnego kapitalizmu bezpośrednio w obrębie świata życia odbiorców, wiążąc integralnie jej podstawowe założenia i wartości z tradycyjnym mo­delem rodziny oraz rolami płciowymi w społeczeństwie, o tyle informacje dziennikarskie i publicystyka utrwalają tę ideologię w sferze systemu poli­tycznego, wiążąc ją z działaniem demokratycznych instytucji politycznych.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!