UZALEŻNIENIE MEDIÓW

Podwójne uzależnienie mediów od kapitalistycznego establishmentu prowadzi z jednej strony do całkowitego utowarowienia produktów medial­nych, a z drugiej – czyni z nich „pas transmisyjny” kapitalistycznej ideologii. Przekazy nie są dobrami kultury tylko towarami, na których i dzięki którym wzbogacają się właściciele mediów. Równocześnie jednak te przekazy mu­szą być nacechowane kapitalistyczną ideologią, muszą przekazywać odpo­wiadającą jej interesom wizję świata. Niektórzy autorzy dowodzą, że działa­jący w imieniu klasy kapitalistów dysponenci mediów dyktują dziennika­rzom, o czym i jak ci mają informować, by wiadomości przyczyniały się do „fabrykowania zgody” społeczeństwa na kapitalistyczne rządy [Herman, Chomsky, 1988]. Inni uważają, że kwintesencją realizmu kapitalistycznego jest reklama [Schudson, 1984].

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!