UMIEJĘTNA KONSTRUKCJA

W taki oto sposób umiejętna konstrukcja fabuły oraz konwencje gatunkowe popularnych seriali stają się narzędziem władzy, gdyż powo­dują, że: po pierwsze – pluralizm dyskursów w obrębie świata przedsta­wionego podlega hierarchizacji, która zapewnia dominującą pozycję ide­om i wartościom klasy panującej; po drugie – hierarchizacja ta sprzyja dobrowolnemu przejmowaniu owych idei i wartości przez klasy niższe, utwierdzając je w przekonaniu, że wyrażają one naturalny, a wiec nor­malny porządek rzeczy. W pierwszej kolejności naturalizacji podlega kon­cepcja patriarchalnej rodziny i wynikający z niej społeczny podział ról między mężczyznami i kobietami, następnie – stosunki własności, też wynikające z naturalnych predyspozycji (talent, przedsiębiorczość, pracowitość), a wresz­cie – stosunki władzy, przyznające klasie posiadającej rolę strażnika natural­nego ładu społecznego.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!