TYPY INSTYTUCJI NADAWCZYCH

Za podstawę takiego rozróżnienia przyjęto formę własności. Nie negując bynajmniej wagi tego czynnika, trzeba jednak zaznaczyć, iż traktowanie go jako jedynej podstawy typologii instytucji nadawczych było pewnym uproszczeniem, które należy teraz wyjaśnić. W istocie bowiem podstawą typologii nadawców musi być cały mechanizm regulujący sposób działania instytucji nadawczej. Ten zaś stanowi specy­ficzny dla danego typu nadawców układ środków kontroli, wynikający w znacznym stopniu z formy własności, ale też uwarunkowany przez różno­rakie okoliczności zewnętrzne. Ogólnie biorąc, można wyróżnić trojakiego rodzaju środki kontroli instytucji nadawczych:polityczno-osobowe – określają, kto i jak wytycza kierunki polityki komunikacyjnej, tzn. wskazuje adresata i profil tematyczny nadawanych przekazów oraz kryteria oceny realizacji zamierzonych celów, poza tym umożliwiają obsadzanie kierowniczych stanowisk w instytucji nadawczej osobami lojalnym, kierującymi się wskazaniami dysponenta.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)