TRÓJPODZIAŁ WŁADZY

Trójpodział władzy państwowej na ustawo­dawczą, wykonawczą i sądowniczą, gwarantuje wprawdzie wzajemne kon­trolowanie się i równoważenie tych władz, ale nie wyklucza niedbalstwa, py- szałkowatości, arogancji, a zwłaszcza korupcji wśród ludzi kierujących apa­ratem państwowym, zwłaszcza w kontaktach ze światem interesów. Ma to być właclzasprawowana w imieniu i interesie obywateli oraz społeczeństwa obywatelskiego nad całym systemem poli­tycznym. W sensie węższym media jako organy czwartej władzy mają kon­trolować prawomocność i etyczność działania instytucji państwowych i wiel­kich korporacji; w sensie szerszym – media mają także realizować wskazany wyżej postulat oświecenia publicznego, czyli rozbudzać zainteresowanie sprawami publicznymi i działaniem władz, kształtować postawy obywatelskiej czujności.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)