TEORIA HEGEMONII

Uznając dużą nie­zależność ideologii i walki ideologicznej od ekonomii, traktuje równocześnie ideologię jako główny filar władzy w systemie społecznym. W latach sie­demdziesiątych i osiemdziesiątych teorią hegemonii zainteresowali się bry­tyjscy badacze kultury popularnej, którzy rozbudowali ją n.in. o elementy psychoanalizy, semiotyki i teorii dyskursu, a także dowiedli przydatności tak zmodyfikowanej teorii Gramsciego do analizy roli mediów w utrzymaniu kapitalistycznych stosunków władzy [Hall i in., 1980; Bennett i in., 1986], Zgodnie z koncepcją Gramsciego, klasa, która pragnie sprawować he­gemonię, ma do dyspozycji dwa systemy instytucji: „społeczeństwo poli­tyczne” (państwo, system praw) oraz „społeczeństwo obywatelskie” (partie, instytucje ze sfery nadbudowy).

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!