SYMFONIE WIZUALNE

O  ile jednak „symfonie wizualne” Germaine Dulac mają war­tość autonomiczną, niezależną od utworu muzycznego, który był ich punktem wyjścia, o tyle filmy Fischingera, podejmu­jącego tę ideę w latach trzydziestych, wydają się niezbyt cie­kawe. Założeniem Fischingera było przede wszystkim podkre­ślenie i spotęgowanie przez środki wizualne rytmu muzycz­nego, aby wzmóc motoryczne oddziaływanie utworu na wi­dza. Ten typ filmu rozpowszechnił się szybko, a zwłaszcza wzbudził ogromne zainteresowanie w Stanach Zjednoczonych, gdzie rea­lizował swoje kolejne utwory również i Fischinger.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)