SWOBODNA WYMIANA POGLĄDÓW

Tylko bowiem swobodna wymiana poglądów pozwala na wybór najlepszych rozwiązań, konfrontując zaś różne idee można te rozwiązania ciągle dosko­nalić. Wolność słowa jest więc warunkiem powstania wolnego rynku idei, który z kolei jest warunkiem dochodzenia do prawdy oraz ciągłego ulepsza­nia mechanizmów społecznych. Znaczenie wolności słowa w odkrywaniu prawdy trafnie ujął Mili w często cytowanym fragmencie traktatu O wolności [1859], pisząc:„Gdyby cała ludzkość z wyjątkiem jednego człowieka sądziła to samo i tylko ten jeden człowiek był odmiennego zdania, ludzkość byłaby równie mało uprawniona do nakazania mu milczenia, co on, gdyby miał po temu władzę, do zamknięcia ust ludzkości. Gdyby opinia była osobistym mieniem mającym wartość jedynie dla właściciela, gdyby zakaz jej wyznawania był tyl­ko krzywdą prywatną, istniałaby pewna różnica miedzy wyrządzeniem tej krzywdy tylko kilku lub też wielu osobom. Ale szczególnie złą stroną zmusza­nia opinii do milczenia jest to, że ograbia ona cały rodzaj ludzki; zarówno przyszłe pokolenia jak współczesnych, a tych, którzy się nie godzą z daną opinią, bardziej jeszcze niż tych, którzy ją głoszą. Jeśli ta opinia jest słuszna, pozbawia się ich sposobności dojścia do prawdy; jeśli niesłuszna, tracą coś, co jest niemal równie wielkim dobrodziejstwem: jaśniejsze zrozumienie i żyw­szą świadomość prawdy wywołane przez jej kolizje z błędem.” [Mili, 1999, s.32]

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!