STOSOWANIE MUZYKI

Stosować muzykę tylko tam, gdzie jest ona niezbędna, stało się hasłem i naczel­nym zadaniem głoszonym przez nowszą teorię muzyki filmo­wej. Istnieje rozróżnienie między muzyką stanowiącą współ­czynnik konstrukcyjny dzieła a muzyką stanowiącą rodzaj do­datku do gotowego filmu, ozdobnej oprawy uświetniającej całość, wywodzącej się jeszcze z praktyki kina niemego. I w tym wypadku sprawa ilości nie jest decydująca, gdyż na­wet jedna fraza może mieć w filmie znaczenie z pimktu wi­dzenia dramaturgii, jak również nawet szeroko rozbudowana partytura może być tylko dodatkiem.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)