SPOŁECZEŃSTWO POLITYCZNE

„Społeczeństwo polityczne” działa za po­mocą siły i sankcji, „społeczeństwo obywatelskie” działa bez sankcji, nie­mniej jednak wywiera presję zbiorową i osiąga obiektywne rezultaty w dzie­dzinie kształtowania się obyczajów, poglądów, sposobów postępowania, mo­ralności. Jakkolwiek prawdziwym hegemonem może być, według Gramscie­go, tylko siła społeczna dysponująca niezbędnymi do tego środkami ekono­micznymi i politycznymi, ale z biegiem lat dojrzewało w nim przekonanie o    doniosłości hegemonii sprawowanej za pośrednictwem instytucji „społeczeństwa obywatelskiego”. Pilnie rejestrował narzędzia owej hege­monii – od siatki szkolnictwa przez instytucje religijne, partie polityczne, stowarzyszenia społeczne po wydawnictwa, prasę, radio itp. Stopniowo na­bierał przekonania o wadze tego instrumentarium, które pozwala klasie dominującej sprawować pełną, to znaczy nie tylko polityczną, ale także kulturalną hegemonię, zapewniając sobie konsens, czyli „przyzwolenie” mas na sprawowaną przez siebie władzę.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)