SPEŁNIENIE POWINNOŚCI

Spełnianie wymienionych powinności przez media Komisja Hutchinsa uznała za warunek tego, by obywatele otrzymywali informacje niezbędne do podejmowania podstawowych decyzji umożliwiających im kierowanie pań­stwem i własnym życiem. W tym sensie doktryna odpowiedzialności spo­łecznej silniej niż wszystkie inne doktryny akcentuje pośredniczącą rolę me­diów w przepływie informacji i stosunkach władzy między systemem i światem życia członków społeczeństwa. W ten sposób media mają się przy­czynić do ożywienia sfery publicznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskie­go – takie właśnie jest ich ostateczne przeznaczenie w demokratycznym systemie społecznym. Doceniając złożoność relacji między mediami a ich otoczeniem spo­łecznym oraz troszcząc się o utrzymanie tych relacji w stanie równowagi, doktryna odpowiedzialności społecznej sporo uwagi poświęca sposobom re­alizacji powinności ciążących na mediach.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)