ŚLEDZENIE W HISTORII

Śledze­nie w historii muzyki filmowej form znanych z twórczości autonomicznej nie prowadzi do ciekawych rezultatów, ponie­waż muzyka pisana dla filmu ma przeważnie charakter uryw­kowy, fragmentaryczny. Obserwujemy w niej wprawdzie ja­kieś znamiona organizacji, ale nie pojawiają się’zamknięte całości. Związki o charakterze wizualno-dźwiękowym, których istnieje bardzo dużo, nie są dla większości odbiorców w ogóle uchwytne. Ponadto w miarę rozwoju filmu związki te są co­raz trudniejsze do wyodrębnienia, twórcy bowiem dążą do zacierania różnic między tworzywami, którymi posługują się dla uzyskania jednolitej całości.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!