ROZWÓJ FILMU MUZYCZNEGO

W krajach, któ­re nie miały tego rodzaju tradycji, zatriumfowały bądź wzory amerykańskie, jednakże tak zmodyfikowane rodzimymi kon­wencjami i upodobaniami, że nabrały specyficznego, odrębne- go charakteru, bądź rodziły się formy oparte na najprostszych piosenkach, które dopiero sposób realizacji filmowej zbliżył do konwencji operetki czy wodewilu. Wreszcie są kraje, gdzie film muzyczny nigdy nie rozwijał się bujnie. Film i muzyczny przeszedł długą drogę ewolucji od prostego fotografowania najbardziej kasowych spektakli poprzez kolej­ne fazy; „ufilmowiania” widowiska muzycznego, aż do tego rodzaju utworów, gdzie współczynnik muzyczno-taneczno-wo* kalny bądź zredukowany jest do minimum, bądź osiąga wysoki stopień’integracji z pozostałymi. składnikami utworu.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)