RELACJE MIĘDZY KAPITAŁEM I PRACĄ

Relacje między kapitałem i pracą są z natury antagonistyczne, antagonizm ten zaś rzutuje na całokształt stosunków spo­łecznych i politycznych. Państwo w tych warunkach staje się wyłącznie apa­ratem panowania klasowego. Jego zadaniem nie jest, jak postulowali libera­łowie, tworzenie prawa służącego ogółowi i rozwiązywanie konfliktów spo­łecznych, tylko ochrona interesów klasowych burżuazji i trzymanie w ryzach proletariatu, czyli zachowanie (reprodukcja) porządku społecznego opartego na konflikcie klasowym [Ossowski, 1982; Szacki, 1981],W strukturze społecznej marksizm wyodrębnia dwa zasadnicze poziomy organizacji: bazę i nadbudowę. Baza to środki produkcji i siły wytwórcze oraz całokształt stosunków produkcji; natomiast będąca ich wytworem nad­budowa to instytucje prawno-polityczne (prawo i aparat państwa) oraz ide­ologie (religijne, moralne, prawne, polityczne, itd.).

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)