REINTERPRETACJA

Jeżeli taka reinterpretacja nie dotyczy podstaw ładu społecznego, tzn. pa- triarchalnej rodziny i prawa własności ani fundamentalnych zasad ustroju politycznego, to nie zagraża ona hegemonii klasy posiadającej. Gdy zaś klasy podporządkowane interpretują świat przedstawiony w mediach w sposób opozycyjny, uznając jego podstawowe reguły i wartości za niesprawiedli­we, niemoralne czy nienaturalne, a więc zagrażające ich egzystencji bądź stanowiące przyczyną ich krzywd i opresji, wówczas taka interpretacja za­graża hegemonii. Aby ją utrzymać, media muszą dokonać istotnych ustępstw na rzecz dyskursów klas podporządkowanych. W przypadku informacji i pu­blicystyki może wystarczyć tylko uprawomocnienie ich dyskursu, tzn. przy­znanie lub poszerzenie dostępu do mediów przedstawicieli tych klas, by po swojemu opisywali swoją sytuację i wyrażali swoje bolączki.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)