PROFESJONALIZACJA MEDIÓW

Przedtem były efektem profesjonalizacji mediów, teraz stały się wyrazem poczucia odpowiedzialności społecznej nadawców. Kodeksy służą realizacji doktryny w trojakim znaczeniu: primo – wymagają porozumienia się nadawców i ich zgody na samoregulację, secundo – przekształcają ogólne postulaty doktryny w szczegółowe reguły zachowania nadawcy i standardy zawartości przekazu, tertio – stanowią dobrowolne zobowiązanie nadawców wobec społeczeństwa, iż będą przestrzegać w swojej działalności tych reguł i standardów. Za niewątpliwy sukces doktryny trzeba uznać to, iż po 1947 r. pojawiło się w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej szereg nowych kodeksów etycznych i zawodowych dotyczących prasy, radia, telewizji, re­klamy i public relations, te zaś, które powstały wcześniej zostały zmodyfi­kowane i uzyskały większe znaczenie [Rivers, Schramm, 1969; Mrozowski, 1981; Nordenstreng, Topuz, 1989; Płonkowski, 1995].

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)