POJEDYNCZY OBRAZ

Zresztą w ten sposób można potraktować nie tylko muzykę, ale także szmery. Zdaniem Sergiusza Eisensteina pojedynczy obraz filmowy jest neutralny, zostaje on dopiero określony bądź przez to, co go poprzedza, bądź przez to, co po nim następuje. Wartość emo­cjonalna czy intelektualna zostaje osiągnięta poprzez styk obrazów. Niezależnie od tego, jak dalece określony i jedno­znaczny jest poszczególny obraz, jego ostateczny sens i wy­mowa w ramach całości ujawni się dopiero w połączeniu z dru­gim obrazem.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!