PODSTAWA ROZUMOWANIA

Prawno-proceduralne – określają status prawny nadawcy, w tym głównie możliwość wpływu na jego działanie organów władzy państwowej lub samorządowej, organizacji politycznych, gospodarczych lub społecz­nych, czy poszczególne jednostki, wskazują także, za pomocą jakich proce­dur te podmioty mogą skutecznie realizować swoje uprawnienia wobec nadawcy;ekonomiczne – określają sposób finansowania działalności nadaw­czej oraz dysponowanie wpływami z dystrybucji przekazów i sprzedaży usług reklamowych, a także różnorakie obciążenia i opłaty z tytułu prowa­dzonej działalności, jak również możliwości uzyskania subwencji z innych źródeł czy funduszy.Wszystkie wymienione wyżej środki kontroli dotyczą w jakimś stopniu każdej instytucji nadawczej, gdyż ktoś wytycza kierunki jej działania i obsa­dza kierownicze stanowiska, działa ona w jakichś ramach prawnych i musi przestrzegać określonych procedur, jest też jakoś finansowana lub stanowi źródło zysków.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)