OPARCIE ŻĄDAŃ

Żądania te opie­rały się na czterech przesłankach [Peterson, 1956]:Po pierwsze – techniczny i ekonomiczny rozwój mediów uczynił z nich lukratywną dziedzinę biznesu i zarazem potężne narzędzie wpły­wu na społeczeństwo. Pojawienie się najpierw radia, a później telewizji umożliwiało natychmiastowe przesyłanie różnorakich informacji bezpośred­nio do wszystkich domów. Koncentracja własności mediów dała zaś wąskiej grupie ich właścicieli wielką władzę nad światem życia odbiorców, mogą bowiem swobodnie decydować jakie treści będą docierać do domowego za­cisza.Po drugie – media źle wykorzystują władzę i pozycję, które zdobyły w społeczeństwie.^ szczególności mediom zarzucano, iż: kierują się wła­snymi celami i propagują poglądy ich właścicieli, kosztem opinii opozycyj­nych; służą interesom wielkiego biznesu, uzależniając politykę redakcyjną od oczekiwań reklamodawców; powstrzymują zmiany społeczne; więcej uwagi poświęcają sensacjom i rozrywce niż poważnym problemom i zdarze­niom; zagrażają publicznej moralności; naruszają prywatność jednostek bez istotnych powodów.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!