OPARCIE PRZEKONANIA

Takie przekonanie opiera się właściwie na jednym, za to niepodważalnym dowo­dzie empirycznym – fakcie istnienia i rozwoju ustroju kapitalistycznego. To zwalnia zwolenników tej teorii od wnikliwych badań empirycznych i uspra­wiedliwia – w ich mniemaniu – ograniczanie się do teoretycznych interpreta­cji mechanizmu „ideologicznego oddziaływania” mediów. Mechanizmu, do­dajmy, polegającego na wielkiej manipulacji, realizowanej za pomocą nie­skończonego ciągu mniejszych manipulacji, które prowadzą bądź do uciecz­ki od rzeczywistości w świat fabularnej fikcji jako krainy wiecznej szczęśli­wości, bądź do akceptacji rzeczywistości jako niedoskonałego, ale najlepsze­go z możliwych światów.Niezależnie od pewnej wrażliwości społecznej i perswazyjnej atrakcyj­ności ekonomia polityczna mediów ma poważne słabości.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)