OPARCIE NA AKCEPTACJI

Natomiast prote­stujący to przeważnie radykalna mniejszość walcząca o swoje interesy, za­kłócająca przy tym spokój i porządek społeczny. Tę różnice postaw i dążeń można łatwo zilustrować za pomocą odpowiednio dobranych fragmentów wypowiedzi rzeczników stron i opisu działania aktorów zdarzeń. Czasami wystarczą tylko subtelne środki językowe (np. „rząd przedkłada propozycje”, „protestujący domagają się” lub „zgłaszają żądania”), by narzucić widzowi odpowiedni sposób odczytania całej informacji.Jak wcześniej wspomniano, hegemonia opiera się na dobrowolnej ak­ceptacji ideologii dominującej przez klasy podporządkowane. Najlepiej, gdy klasy te odbierają przekazy w sposób preferowany przez nadawców, dzia­łających w interesie klasy dominującej. O ile jednak do takiego odbioru ła­two nakłonić klasy średnie, o tyle w przypadku klas niższych jest on mało prawdopodobny. Różnica kompetencji komunikacyjnych oraz pozycji spo­łecznych sprzyja raczej odbiorowi negocjowanemu – odbiorcy z klas niż­szych „literalnie” odczytują niektóre elementy świata przedstawionego, in­nym przypisują własne znaczenia, wyrażające ich perspektywę dyskursywną.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)