ODZWIERCIEDLENIE RÓŻNORODNOŚCI

Powinny zatem od­zwierciedlać całą różnorodność orientacji myślowych występujących w dys­kursie publicznym. Badacze komunikowania masowego nazywają to plura­lizmem wewnętrznym, a wedle przyjętej tu metody kategoryzacji instytucji nadawczych jako typową dla mediów publicznych należy uznać orientacje heterodoksyjną (po grecku heteros to inny, niejednorodny, rozmaity). W większości przypadków jej ogólne ramy są zadekretowane w odpowied­nich aktach prawnych, określających zadania mediów publicznych (w Polsce mówi o tym art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r.). Duże zaś podobieństwo rozwiązań legislacyjnych obowiązujących w róż­nych krajach bierze się stąd, że ustawodawcy odwołują się do podobnej filo­zofii działania mediów publicznych, nazywanej koncepcją służby publicznej bądź misji społecznej nadawcy publicznego.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)