ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Ambiwalentny stosunek do idei wolności mediów i całej doktryny libe­ralnej wynika z antynomicznej natury wolności, która – w każdej postaci – jest zarówno przyzwoleniem na działania korzystne dla wszystkich, jak też tolerowaniem działań służących tylko nielicznym, a kolidujących z przeko­naniami czy obyczajowością większości społeczeństwa. Wprawdzie wolne media, jak sądził de Tocqueville, niewątpliwie zapobiegają złu najgorszemu, tzn. zniewoleniu człowieka i społeczeństwa, lecz nie zapobiegają wszelkie­mu złu. To zaś, co jest złem, zależy od środowiskowych norm moralnych oraz konkretnej sytuacji i nie jest rzeczą mediów o tym rozstrzygać, ani temu zapobiegać. Innymi słowy, doktryna liberalna opiera się na negatywnej koncepcji wolności, utożsamiającej wolność mediów z „wolnością od” ze­wnętrznych ograniczeń, zwłaszcza ze strony państwa, i brakiem jakichkol­wiek zobowiązań.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)