OCHRONA PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa państwa to kolejny obszar sporu. Wszelkiego rodzaju pro­paganda wywrotowa, tj. nawoływanie do obalenia legalnych władz czy pod­żeganie do buntu, jest zwykle traktowana jako poważne przestępstwo, przed którym nie można się zasłaniać wolnością słowa. Bardziej skomplikowana jest natomiast kwestia ochrony tajemnicy państwowej – niekiedy obowią­zek jej ochrony rozciągany jest także na media, choć doktryna liberalna ra­czej nie daje ku temu podstawy. Niewątpliwie największe kontrowersje wzbudza wszakże kwestia granic dopuszczalności treści obscenicznych, głównie pornografii, w przekazach masowych. Doktryna liberalna zakłada, iż każdy dorosły człowiek ma prawo swobodnego dostępu do nich, ale po­nieważ zbytnie ich eksponowanie w miejscach publicznych może naruszać czyjeś poczucie przyzwoitości, przeto równie dobrym prawem każdego człowieka jest ochrona przed wszelkiego rodzaju obscenami.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!