NOWOCZESNA WIEDZA

Po trzecie – nowoczesna wiedza o człowieku i społeczeństwie podwa­żyła fundamentalne założenia doktryny liberalnej. Człowiek jest wpraw­dzie istotą rozumną, ale jest też podatny na demagogię i manipulację, a jego chęć dociekania prawdy okazuje się często zwodnicza i łatwo ulega fałszy­wej logice. Poza tym prawa naturalne nie gwarantują równowagi i harmonii społecznej, a żywiołowy rozwój społeczny rodzi nierówności i konflikty, których nie można rozwiązać bez rozsądnych regulacji prawnych sprzyjają­cych aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego. Po czwarte – profesjonalizacja zawodu dziennikarskiego oraz świar domość rosnącej roli mediów w społeczeństwie zrodziły potrzebę oparcia działalności nadawczej na ściśle określonych standardach programom wych i zasadach etycznych. Wyrazem tej potrzeby były m m. kodeksy etyki zawodowej,—tworzone i wdrażane przez stowarzyszenia dziennikarskie.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)