NASILAJĄCA SIĘ KOMERCJALIZACJA

Z drugiej strony, nasilająca się komercjalizacja mediów i wypieranie poważnych treści przez rozrywkę, zwłaszcza rosnąca popularność dziennikarstwa tabloidowego i formatów typu infotainment, zdaje się świadczyć o głębokim regresie etosu odpowiedzialności społecznej mediów [Wieten, 1998]. Trzeba jednak podkreślić, iż nawet najbardziej pesymistyczne oceny praktyki komunikowa­nia masowego nie podważają ani założeń, ani postulatów samej doktryny, tylko zwracają uwagę na konieczność stałego ulepszania metod jej realizacji, a także na potrzebę ciągłego podnoszenia krytycyzmu odbiorców mediów. Przekonanie zaś, iż warto i należy budować wokół mediów taki klimat system nacisków, które będą wymuszać na nich dobrowolne respekto­wanie zasad społecznej odpowiedzialności, wynika z innego, bardziej fundamentalnego przekonania, że mianowicie doktryna społecznej od­powiedzialności najbliższa jest ideałowi mediów jako niezależnego po­średnika w stosunkach władzy między systemem i światem życia odbior­ców, a to jest kardynalny warunek demokracji politycznej i społecznej.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)