NAJBARDZIEJ ZŁOŻONA ROLA

Najbardziej złożona i delikatna jest rola państwa w realizacji doktryny. Nie może ono ingerować bezpośrednio w sferę komunikowania masowego, gdyż to oznaczałoby powrót do praktyk autorytarnych, nie może też być cał­kowicie bierne, gdyż to z kolei byłoby przyzwoleniem na nieodpowiedzial­ność mediów. Pozostaje więc droga rozsądnego kompromisu, czyli umiar­kowanej i pośredniej interwencji. Ma ona polegać na tworzeniu ogólnych warunków sprzyjających realizacji przez media postulatów doktryny. Tak więc państwo powinno tworzyć prawne gwarancje wolności i niezależności mediów, np. przez ograniczanie procesu koncentracji mediów (ustawy anty­monopolowe) czy taką politykę wydawania licencji nadawczych, która za­gwarantuje pluralizm w eterze i troskę nadawców o interes publiczny.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)