NA RZECZ ROZWOJU

Działania na rzecz rozwoju sfery publicznej – zwracając się do od­biorców jako obywateli, media publiczne powinny budzić ich zainteresowa­nie sprawami publicznymi, skłaniać do myślenia w kategoriach interesu społecznego, wzmacniać poczucie tożsamości społecznej i przynależności narodowej;oddania sprawie edukacji publiczności – przyjmując, iż edukacja polityczna, społeczna i kulturalna jest warunkiem podejmowania racjonal­nych decyzji, media publiczne powinny wprowadzać do nadawanych pro­gramów treści oświatowe, wzbogacające wiedzę obywateli o społeczeństwie, demokracji i całym otaczającym świecie;zachowania dystansu wobec wszystkich grup interesu – żeby do­brze służyć społeczeństwu, media publiczne muszą troszczyć się o utrzyma­nie niezależności programowej, w tym zwłaszcza zachować odporność na naciski ze strony rządu, kół politycznych i gospodarczych, gdyż tylko wtedy mogą przedstawiać prawdziwy i wszechstronny obraz rzeczywistości.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)