MOTYWACJA DO POPRAWY

Motywują one mężczyzn do walki o poprawę ich pozycji w hierarchii społecznej. Walkę tę wygrywają najlepsi, grający fair (reguł gry pilnują też głównie mężczyźni – policjanci, sędziowie), nagrodą jest zaś pre­stiż, władza i własność, a także kobieta, które może być obiektem adoracji, zdobyczą lub pomocnikiem, ale nie partnerem, gdyż to krępowałoby nieza­leżność mężczyzny. Tak więc nie pochodzenie i kapitał, tylko naturalne pre­dyspozycje, heroiczny trud i odpowiedzialność (za rodzinę, naród, państwo) są podstawą patriarchalnej dominacji. W myśl tej zasady, w kampaniach wy­borczych te właśnie cechy kandydatów eksponowane są silniej niż zalety ich programów politycznych i media pod tym właśnie kątem oceniają zdolności przywódcze polityków.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!