MINIMALNE GWARANCJE

Można nawet powiedzieć, że wznoszą pewną barierę między sys­temem politycznym a światem życia odbiorców, kreując w obrębie sfery publicznej spektakl polityczny, w którym wolność polityczna redukowa­na jest do wolności słowa, a demokracja do symbolicznych gestów i per­sonalnych utarczek, maskujących faktyczne mechanizmy decyzyjne. W spektaklu tym minimalne gwarancje rzeczywistej demokracji (prawo do informacji) pozwalają na maksymalne uczestnictwo w demokracji symbolicznej, opartej na przekonaniu, że media pomagają w rozumieniu logiki działania systemu politycznego i zapewniają każdej jednostce udział w sprawowaniu kontroli nad tym systemem – i to bez wychodze­nia z domu.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)