MEDIA PUBLICZNE W PRAKTYCE

Tworzenia zachęt do rywalizacji o jakość programu, a nie o liczbę odbiorców – przygotowując programy dla różnych grup, nadawcy publiczni muszą dążyć do tego, by w swojej kategorii były to programy najwyższej ja­kości, a także by „programy popularne były dobre” zaś „programy dobre były popularne”;zagwarantowania producentom programu znacznego zakresu swobody twórczej – warunkiem umiejętnego łączenia informacji, edukacji i rozrywki jest kreatywne myślenie i ciągłe doskonalenie formatów progra­mowych, to zaś wymaga zapewnienia twórcom możliwości eksperymentów formalnych oraz pozostawienia im dużej wolności intelektualnej.W praktyce media publiczne w różnym stopniu wcielają w życie powyż­szy katalog zasad, przy czym różnice dotyczą głównie stopnia wewnętrznego zróżnicowania oferty oraz proporcji między różnymi typami programów i prezentowanymi w nich punktami widzenia.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)