MEDIA PODLEGAJĄCE KONTROLI

Zazwyczaj są to media podlegające kontroli innej instytucji czy organizacji społecznej – np. partii politycznej, Kościoła, związku zawodowego, stowarzyszenia, fundacji – będącej dla nich podmiotem założycielskim. Wytycza ona linię programową podległych mu nadawców, ponosi odpowiedzialność prawną za ich działanie oraz zapewnia im środki finansowe na pokrycie kosztów działania. Oprócz mediów będą­cych oficjalnymi organami różnych instytucji czy organizacji, za pomocą których realizują one swoje cele statutowe, do tej kategorii należą też media usiłujące zachować niezależność polityczną i ekonomiczną, np. dzienniki „Le Monde” czy „Frankfurter Algemeine Zeitung”, bądź edukacyjne kanały telewizyjne, jak Discovery czy Planet. Większość tych nadawców działa na zasadzie non profit, tzn. nie dla zysku, jednak nawet gdy osiągają zyski, idą one na cele statutowe organizacji założycielskiej, a nie do kieszeni prywatnej.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)