MEDIA MASOWE

W efekcie media masowe przekształcają politykę w spektakl oparty na dramaturgii walki (przeciwnicy, ataki, zwycię­stwa, porażki), toczonej na scenie politycznej i za kulisami. Obserwacja tego spektaklu jest ekscytująca, często daje złudne poczucie uczestnictwa w poli­tyce, niekiedy prowadzi do narkotycznego uzależnienia od mediów, w osta­tecznym jednak rachunku blokuje spontaniczną aktywność społeczną w sfe­rze publicznej. Działając na styku skonsolidowanego systemu polityczno- ekonomicznego i rozproszonego świata życia odbiorców i podlegając daleko idącej kontroli (prawnej, politycznej, ekonomicznej) tego syste­mu, media masowe mają ograniczone możliwości aktywizacji sfery pu­blicznej i poszerzania demokratycznego uczestnictwa w instytucjach władzy.

Cześć! Miło mi gościć Cię na serwisie w całości poświęconym rozrywce. Bardzo mi miło, że tutaj trafiłeś i mam nadzieję, że zostaniesz moim czytelnikiem na dłuższy okres czasu! Pozdrawiam gorąco!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)